Yrkesklättrarna, industriklättrare och arborister i Avesta, Sala, Enköping, Strängnäs, Västerås, Norberg, Fagersta, Hedemora, Enköping. Trädfällning, beskärning, industriklättring, sektionsfällning mm. Dalarna, Västmanland, Södermanland, Gävleborg, Uppsala.

VI ÄR UTBILDADE OCH ERFARNA YRKESKLÄTTRARE

Vi arbetar med industriklättring (eng. rope access) och arboristtjänster.

 

Industriklättring är en metod som gör att man kan utföra arbetsuppgifter på svåråtkomliga platser med hjälp av rep. Metoden är ofta kostnadseffektiv jämfört med alternativ som skylift eller byggnadsställning.


Vi har högt fokus på säkerhet och arbetsmiljö. All personal är välutbildad inom repklättring och räddning i svåra situationer. Vi är utbildade och certifierade för de uppgifter vi åtar oss.


Vi utför även arboristtjänster och avancerade trädarbeten. Våra arborister är certifierade och erfarna inom trädvård och trädfällning.

Yrkesklättrarna, industriklättrare och arborister i Avesta, Sala, Enköping, Strängnäs, Västerås, Norberg, Fagersta, Hedemora, Enköping. Trädfällning, beskärning, industriklättring, sektionsfällning mm. Dalarna, Västmanland, Södermanland, Gävleborg, Uppsala.

VÅRA TJÄNSTER

INDUSTRIKLÄTTRING


En säker metod för att utföra olika arbetsuppgifter med repsystem och klättertekniker.


Det kan exempelvis handla om:


  • Installationer av elektriska komponenter
  • Montage
  • Kontroll eller besiktning
  • Rengöring och fönsterputsning
  • Målning
  • Svetsning
  • Takskottning, borttagning av istappar
  • Slutna utrymmen (silos, tankar, containers). Här krävs särskild hänsyn till den farliga arbetsmiljön, speciell kompetens och utrustning.


Vi är vana att samarbeta i team där de som arbetar har olika bakgrund inom världen av "rope access", som t.ex IRATA, SPRAT, SOFT, PRAT och andra utbildningar.

TRÄDVÅRD OCH TRÄDFÄLLNING


Vi har erfarna arborister som arbetar med allt inom trädvård och trädfällning.


Vi fäller träd bit för bit genom klättring. Vi fäller med precision bland gator, ledningar och byggnader. Vi utför avancerade beskärningar av stora träd.


Oftast jobbar vi med trädklättring men vid behov använder vi skylift om det gör arbetet effektivare eller säkrare.


Vi har även instruktör på motorsågskörkort nivå AB.

FALLSKYDDSINSTALLATIONER


För situationer där personal på en arbetsplats behöver fallskydd under sitt arbete så kan vi hjälpa till att installera dessa system.


Vi är certifierade för att välja ut lämpliga system och att installera dessa.


Det kan röra sig om fasta förankringspunkter, stegar med fallskydd, skenor eller vajersystem med glidlås.